Προσφορά για ηλεκτρονική δημοσίευση Ισολογισμών

23/04/2013

Σύμφωνα με τον νόμο 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με ανάρτηση των δημοσιευμένων πράξεων και στοιχείων στο διαδίκτυο.


Στη κατασκευή του ιστοτόπου συμπεριλαμβάνεται φιλικό περιβάλλον διαχείρισης, δηλαδή ο χρήστης έχει απόλυτο έλεγχο, χωρίς να απαιτείται η δική μας παρέμβαση.

Η εταιρεία μας σας προσφέρει:
Αγορά Ονόματος Χώρου www.etaireia.gr για 2 χρόνια € 20.00
Φιλοξενία Δικτυακού Τόπου για 1 Χρόνο € 50.00
10 Εταιρικά Email της μορφής name@etaireia.gr Δωρεάν
Κατασκευή Ιστοσελίδας (Προφίλ, Ισολογισμοί, Επικοινωνία) € 50.00

Σύνολο:

€ 120.00
* Οι τιμές δε συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.